• /,invi'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mời, lời mời, giấy mời
  Cái lôi cuốn, cái hấp dẫn
  Sự chuốc lấy, sự mua lấy (bóng), sự tự gây cho mình
  an invitation for trouble
  sự chuốc lấy điều phiền luỵ

  Định ngữ

  (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời
  an invitation competition
  cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiệp mời

  Kỹ thuật chung

  sự gọi
  sự mời

  Kinh tế

  giấy mời
  sự mời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X