• /'wɔ:niη(')bel/

  Xây dựng

  chuông báo động

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự báo trước; lời báo trước; dấu hiệu báo trước
  without warning
  không báo trước
  to give warning of danger to someone
  báo trước sự nguy hiểm cho ai
  Lời cảnh cáo, lời răn
  he paid no attention to my warnings
  nó chẳng để ý gì đến những lời răn (cảnh cáo) của tôi
  let this be a warning to you
  anh hãy coi cái đó như là một điều răn mình
  Sự báo cho thôi việc; sự báo nghỉ việc
  to give one's employer warning
  báo cho chủ biết trước mình sẽ nghỉ việc
  to give an employee warning
  báo cho người làm công biết trước sẽ cho nghỉ việc
  to take warning
  đề phòng, dè chừng, cảnh giác
  Lấy làm bài học, lấy làm điều răn
  you should have taken warning by his example
  anh phải lấy gương của nó làm bài học cho mình mới phải
  Làm theo lời răn, làm theo lời cảnh cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X