• Hóa học & vật liệu

    nồi hơi nhiệt phế liệu

    Giải thích EN: A unit for recovering heat that uses hot oil or gas by-products from chemical processes; used for producing steam in a boiler-type system. Also, GAS-TUBE BOILER. Giải thích VN: Một bộ phận tái tạo nhiệt sử dụng sản phẩm dầu nóng hay khí từ các quy trình hóa học; sử dụng để tạo hơi nước trong một hệ thống theo kiểu nồi hơi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X