• Cơ khí & công trình

  một loại hơi đốt

  Xây dựng

  cái đo mực nước
  thiết bị đo nước

  Điện lạnh

  máy đo mực nước

  Kỹ thuật chung

  công tơ nước
  đồng hồ nước
  dụng cụ đo mực nước
  áp kế nước
  máy đo mức nước

  Giải thích EN: A gauge that displays the water level in a boiler by means of a vertical glass tube connected to the water and steam spaces in the boiler. Giải thích VN: Một máy đo hiển thị mức nước trong một nồi hơi bằng các ống kính dọc nối với khoảng chứa nước và hơi nước trong nồi hơi.

  thước đo mức nước
  thủy chí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X