• Hóa học & vật liệu

  máy lọc hơi đốt bằng nước

  Giải thích EN: A system or device used to wash away traces of water-soluble components of a gas stream by contacting gases with water through bubbling or spraying. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng để rửa các dấu vết của các hỗn hợp nước có thể hòa tan bằng cách cho khí tiếp xúc với nước thông qua xịt.

  thiết bị rửa bằng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X