• /´wei¸fɛəriη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đi du lịch (nhất là đi bộ)
  a wayfaring man
  một người đang đi du lịch

  Xem wayfare


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unmoving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X