• /¸ʌndi´tə:mind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa xác định, không xác minh được, không rõ; chưa quyết định
  an undetermined date
  ngày tháng không rõ
  an undetermined question
  vấn đề chưa quyết định
  Lưỡng lự, do dự, không quả quyết, không quyết đoán, dao động
  an undetermined person
  một người do dự

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bất định

  Kỹ thuật chung

  bất định
  method of undetermined coefficients
  phương pháp hệ số bất định
  undetermined coefficient
  hệ số bất định
  undetermined multiplier
  nhân tử bất định
  không xác định
  vô định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X