• /´wiʃi¸wɔʃi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhạt, loãng (rượu, cà phê...)
  Nhạt phèo (câu chuyện)
  Yếu ớt, mờ nhạt, nhợt nhạt (màu sắc, đặc điểm, phẩm chất..)
  a wishy-washy blue
  một màu xanh nhợt nhạt
  a wishy-washy liberal
  người không có chính kiến rõ ràng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X