• /¸ʌndi´saidid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhùng nhằng, chưa ngã ngũ, chưa được giải quyết, không chắc chắn được giải quyết
  the issue remains undecided
  vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết
  ( + about something/somebody) lưỡng lự, do dự, chưa dứt khoát, chưa nhất quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X