• (đổi hướng từ Smiles)
  /smail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nụ cười; vẻ mặt tươi cười
  to give a faint smile
  cười nửa miệng
  face wreathed in smiles
  mặt tươi cười

  Nội động từ

  Cười; mỉm cười (nói chung)
  to smile cynically
  cười dịu dàng
  Mỉm cười (theo một cách được nói rõ)
  a bitter smile
  một nụ cười cay đắng

  Ngoại động từ

  Thể hiện (sự đồng ý..) bằng một nụ cười
  she smiled her approval
  cô ta mỉm cười tán thành

  Cấu trúc từ

  all smiles
  trông có vẻ rất sung sướng
  to smile away
  cười để xua tan
  to smile someone's anger away
  cười cho ai hết giận
  to smile on (upon)
  mỉm cười với; mỉm cười ra ý tán thành, mỉm cười đồng ý, mỉm cười động viên
  fortune smiles on (upon) him
  hắn gặp vận may
  fortune smiles upon fools
  thánh nhân đãi kẻ khù khờ
  to come up smiling
  lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn mới, lại tiếp tục một keo mới
  to smile somebody into doing something
  cười để khiến ai làm việc gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mỉm cười

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  frown , glower

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X