• Ngoại động từ

  Xây dựng
  édifier un temple
  xây dựng ngôi đền
  édifier une doctrine
  xây dựng một học thuyết
  Nêu gương đạo đức, cảm hóa
  édifier la jeunesse
  cảm hóa thanh niên
  (mỉa mai) làm sáng tỏ, mở mắt cho
  Après son dernier discours, nous voilà édifiés
  sau bài nói mới đây của ông ta, chúng ta mới mở mắt ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X