• Ngoại động từ

  Bằng ngang với; sánh kịp
  La recette égale la dépense
  thu bằng chi
  Deux plus trois égalent cinq
  hai cộng ba bằng năm
  Le talent ne saurait égaler la vertu
  tài không thể sánh kịp đức, tài không bằng đức
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm cho bằng nhau
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm cho bằng phẳng
  égaler un chemin
  làm cho con đường bằng phẳng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X