• Ngoại động từ

  Mở rộng (ra)
  étendre un territoire
  mở rộng đất đai
  étendre ses connaissances
  mở rộng tri thức
  Duỗi (ra)
  étendre les bras
  duỗi tay
  Giăng ra, giải ra, phết
  étendre du linge
  giăng áo quần ra (để phơi)
  étendre du beurre sur du pain
  phết bơ lên bánh mì
  đặt nằm
  étendre un blessé sur un matelas
  đặt người bị thương nằm trên nệm
  Pha loãng
  étendre du lait
  pha loãng sữa
  (thân mật) đánh trượt
  étendre un candidat
  đánh trượt một thí sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X