• Danh từ giống đực

  Sự chuyên chở, sự vận tải, sự vận chuyển
  Transport de marchandises
  sự vận chuyển hàng hóa
  Transport de voyageurs
  sự vận chuyển hành khách
  Moyens de transport
  phương tiện vận tải
  Transport du courant électrique
  sự vận chuyển dòng điện
  Transport aérien
  sự vận chuyển hàng không
  Transport automobile
  sự vận chuyển bằng ôtô
  Transport sur rails
  sự vận chuyển bằng đường sắt
  Transport routier frigorifique
  sự vận chuyển đường bộ có làm lạnh
  Transport au tombereau
  sự vận chuyển bằng xe đẩy (tay)
  Transport par bandes
  sự vận chuyển bằng băng tải
  Transport par câbles
  sự vận chuyển bằng cáp
  Transport par container
  sự vận chuyển bằng côngtenơ
  Transport hydraulique
  sự vận chuyển bằng sức nước
  Transport à courte distance
  sự vận chuyển cự li ngắn
  Transport à grande distance
  sự vận chuyển cự li xa, sự vận chuyển đường dài
  Transport intérieur
  sự vận chuyển trong nhà máy, sự vận chuyển nội bộ
  Transport interurbain
  sự vận chuyển giữa các thành phố, sự vận chuyển liên tỉnh
  Transport urbain
  sự vận chuyển trong thành phố, sự vận chuyển nội thị
  Transport en ville
  sự vận chuyển trong thành phố, sự vận chuyển nội thành
  Transport de chaleur
  sự tải nhiệt
  Transport en commun transport public
  sự vận chuyển công cộng, phương tiện vận chuyển công cộng
  Transport rail route
  sự liên vận đường sắt-đường bộ
  Transport en vrac
  sự vận chuyển hàng rời
  Phương tiện vận tải, xe, tàu
  Transport de troupes
  tàu chở quân
  (luật học; (pháp lý)) sự đến khám nghiệm
  Transport sur les lieux
  sự đến khám nghiệm tại chỗ
  (luật học; (pháp lý)) sự chuyển quyền
  Sự rung cảm, mối rung cảm
  Transports amoureux
  những rung cảm yêu đương
  Transports de joie
  niềm sung sướng hoan hỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X