• Tính từ

  Đáng phục; tuyệt diệu
  Geste admirable
  cử chỉ đáng phục
  Beauté admirable
  vẻ đẹp tuyệt diệu
  Le visage est laid mais le torse admirable Gide
  mặt xấu, nhưng thân người thật đẹp
  (mỉa mai) kỳ lạ
  C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont quelque petit grain de folie Mol
  lạ một điều là vĩ nhân nào cũng hơi tàn tàn
  Phản nghĩa Horrible, laid, lamentable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X