• Phó từ

  Bao giờ, lúc nào
  A-t-on jamais vu cela
  có bao giờ ai đã thấy việc như thế chưa?
  Si jamais je le revois
  nếu lúc nào tôi gặp lại nó
  Không bao giờ
  Un amour jamais satisfait
  một mối tình không bao giờ thỏa mãn
  Jamais de la vie!
  không đời nào!
  à jamais
  mãi mãi
  Être à jamais séparé
  �� mãi mãi xa cách
  ne jamais
  không bao giờ, chẳng bao giờ
  Ne jamais boire de l'alcool
  �� không bao giờ uống rượu
  ne jamais que
  bao giờ cũng chỉ
  Il n'a jamais fait que s'amuser
  �� nó bao giờ cũng chỉ chơi
  plus que jamais
  hơn bao giờ hết
  pour jamais pour
  pour
  sans jamais
  mà không bao giờ
  Poursuivre un idéal sans jamais l'atteindre
  �� theo đuổi một lý tưởng mà không bao giờ đạt
  Danh từ giống đực
  Au grand jamais
  ) (thân mật) không khi nào cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X