• Danh từ giống cái

  Sự sử dụng, sự dành
  L'affectation d'une somme à une dépense déterminée
  sự dành một món tiền vào một việc chi tiêu nhất định

  Phản nghĩa Désaffectation

  Sự cử, sự bổ dụng (vào một chức vụ...); nơi được bổ dụng
  Recevoir une affectation à Hanoi
  được bổ dụng công tác ở Hà Nội
  Rejoindre son affectation
  đến nhận việc ở nơi được bổ dụng
  Sự giả vờ, sự giả đò
  Affectation de vertu
  sự giả vờ đạo đức
  Affectation de piété
  sự giả vờ sùng đạo
  Sự kiểu cách
  Parler avec affectation
  ăn nói kiểu cách
  Un style plein d'affectation
  lời văn đầy kiểu cách
  Phản nghĩa Naturel, simplicité
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự thích, sự ưa thích
  (toán học) sự cung cấp một giá trị cho một biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X