• Danh từ giống cái

  Sự náo nhiệt
  Une rue il y a beaucoup d'animation
  một đường phố náo nhiệt
  Sự sôi nổi
  Parler avec animation
  nói sôi nổi
  Mettre de l'animation dans une réunion
  tạo sự sôi nổi trong một buổi họp
  Vẻ lanh lợi, vẻ linh hoạt
  L'animation du visage
  vẻ mặt lanh lợi
  (điện ảnh) phép quay động
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự hoạt động
  L'animation du foetus ne se produit qu'après quarante jours
  bào thai sau bốn mươi ngày mới hoạt động
  Phản nghĩa Calme, froideur, repos, torpeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X