• Ngoại động từ

  Vỗ tay tán thưởng, vỗ tay hoan hô
  Applaudir un acteur
  vỗ tay tán thưởng một diễn viên
  (văn học) tán thưởng, tán thành
  Je vois que votre coeur m'applaudit en secret
  tôi thấy trong thâm tâm anh đã tán thành tôi
  Phản nghĩa Huer, siffler. Désapprouver

  Nội động từ

  Vỗ tay tán thưởng, vỗ tay hoan hô
  Des gens payés pour applaudir
  những người vỗ tay thuê
  Tán thành
  J'applaudis à votre initiative
  tôi tán thành sáng kiến của anh
  Applaudir des deux mains
  đồng ý bằng cả hai tay, nhiệt liệt tán thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X