• Danh từ giống cái

  Thịt
  Os dépouillés de chair
  xương lóc hết thịt
  Chair crue
  thịt sống
  La chair du melon
  thịt quả dưa tây
  Xác thịt
  Les plaisirs de la chair
  thú vui xác thịt
  avoir la chair de poule
  sởn gai ốc
  chair à canon canon
  canon
  couleur de chair
  màu da người, màu trắng hồng
  en chair et en os
  đích thân
  entre cuir et chair cuir
  cuir
  être bien en chair
  béo tốt, nhiều thịt
  être de chair être de chair et d'os
  là người trần mắt thịt (cũng có (như) ợc điểm như ai)
  hâcher menu comme chair à pâté
  thái rất nhỏ
  n'être ni chair ni poisson
  không ra môn cũng không ra khoai
  Phản nghĩa Squelette, Âme, coeur, esprit
  Đồng âm Chaire, cheire, cher, chère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X