• Danh từ giống đực

  Cổ
  [[Sentourer]] le cou [[dune]] cravate
  thắt ca vát vào cổ
  Cou des oiseaux
  cổ chim
  Le cou [[dune]] bouteille
  cổ chai
  casser le cou à [[quelquun]] casser
  casser
  cou de cygne cygne
  cygne
  couper le cou
  chặt đầu, cắt cổ
  [[jusquau]] cou
  đến tận cổ, ngập đầu
  Endetté [[jusquau]] cou
  �� mắc nợ ngập đầu
  la bride sur le cou
  tự do phóng túng
  la corde au cou
  trong cảnh tù tội; trong cảnh nhục nhã
  prendre ses jambes à son cou jambe
  jambe
  se jeter sauter au cou de [[quelquun]]
  ôm hôn ai nhiệt tình
  se mettre la corde au cou corde
  corde
  se casser le cou
  thua thiệt; thảm hại
  tordre le cou
  vặn cổ
  Đồng âm Coup, co‰t

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X