• Ngoại động từ

  Bắt tréo chữ thập; bắt tréo
  Croiser les jambes
  bắt tréo chân
  Croiser son veston
  cài tréo áo vét tông
  Cắt ngang
  Sentier qui croise la route
  lối đi cắt ngang đường cái
  Gặp
  Croiser quelqu'un dans la rue
  gặp ai ngoài phố
  (đường sắt) tránh
  Train qui en croise un autre
  chuyến xe lửa tránh chuyến xe khác
  (sinh vật học) cho lai, cho giao phối
  Croiser deux races de chevaux
  cho lai hai nòi ngựa
  croiser le fer fer
  fer

  Nội động từ

  Tréo nhau
  Veste qui croise trop
  áo vét cài tréo sâu quá
  (hàng hải) đi lại tuần tra (tàu biển)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X