• Danh từ giống đực

  Vòng; chu kỳ; chu trình
  Le cycle des saisons
  chu kỳ các mùa
  Cycle du carbone dans la nature
  chu trình cacbon trong tự nhiên
  Cycle fermé
  chu trình kín
  Cycle ouvert cycle non fermé
  chu trình hở
  Cycle réversible
  chu trình thuận nghịch
  Cycle à deux temps cycle à quatre temps
  chu trình hai kỳ/chu trình bốn kỳ
  ( hóa học) vòng kín
  (văn học) hệ tác phấm
  Cấp học (ở bậc trung học)
  Second cycle
  cấp hai (tương đương phổ thông trung học của ta)
  Xe đạp; xe máy
  Đồng âm Sicle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X