• Ngoại động từ

  Trội hơn, vượt quá
  Arbre qui excède les autres en hauteur
  cây cao vượt quá những cây khác
  Dépense qui excède la recette
  chi vượt quá thu
  Excéder son pouvoir
  vượt quá quyền hạn
  Làm bực tức, làm bực mình
  Sa présence m'excède
  sự có mặt của thằng ấy làm tôi bực mình
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm cho mệt nhoài
  Course qui m'excède
  cuộc chạy làm cho tôi mệt nhoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X