• Danh từ giống đực

  Chúa tể
  Être ma†tre et seigneur chez soi
  làm chúa tể trong nhà
  ( Le Seigneur) đức Chúa trời, Thiên chúa
  (từ cũ, nghĩa cũ) ông, ngài
  Seigneur capitaine
  ngài đại úy
  (sử học) lãnh chúa
  Seigneur féodal
  lãnh chúa phong kiến
  (sử học) công hầu
  Les seigneurs de la Cour
  các công hầu trong triều
  (động vật học) cá vây tròn
  à tout seigneur tout honneur honneur
  honneur
  faire le grand seigneur
  ra vẻ hào phóng
  le jour du Seigneur
  ngày chủ nhật ngày xaba
  seigneur et ma†tre ma†tre
  ma†tre
  vivre en grand seigneur
  sống vương giả
  Thán từ
  Seigneur!
  ) trời ơi!
  Đồng âm Saigneur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X