• Nội động từ

  Leo, trèo
  Grimper sur un arbre
  trèo lên cây
  Plante qui grimpe le long des murs
  cây leo dọc đường
  Grimper au sommet [[dune]] montagne
  leo lên đỉnh núi
  Lên; dốc lên
  Sentier qui grimpe dur
  lối mòn dốc đứng
  Les prix ont fortement grimpé
  giá cả lên dữ

  Ngoại động từ

  Leo, trèo
  Grimper les montagnes
  leo núi
  Grimper les étages
  trèo lên các tầng gác
  Phản nghĩa Descendre, dévaler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X