• Danh từ giống cái

  Sự xấu hổ, sự hổ thẹn; điều xấu hổ, điều hổ thẹn
  Avoir honte [[davoir]] menti
  xấu hổ vì đã nói dối
  Điều sỉ nhục, điều nhục nhã, mối nhơ nhuốc
  Être la honte des siens
  là mối nhơ nhuốc cho gia đình
  [[Cest]] une honte
  thật là nhục nhã
  avoir toute honte bue perdre toute honte
  vô liêm sỉ, không biết xấu hổ
  courte honte court
  court
  faire honte à
  làm xấu hổ
  Faire honte à ses parents
  vượt hẳn
  Cet écolier fait honte à tous les autres
  �� cậu học trò này vượt hẳn các cậu khác
  faire honte de
  chê trách
  Faire honte à un écolier de sa paresse
  �� chê trách tính lười của một học sinh
  fausse honte mauvaise honte
  sự xấu hổ không đáng
  honte à
  đáng thẹn cho
  ne pouvoir digérer sa honte
  xấu hổ quá
  Phản nghĩa Gloire, honneur. Audace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X