• Danh từ giống đực

  Thế kỷ
  Vingtième siècle
  thế kỷ hai mươi
  Thời đại
  Le goût du siècle
  thị hiếu của thời đại
  (thân mật) (thời gian) lâu lắm
  Il y a un siècle que l'on ne vous a vu
  đã lâu lắm không gặp anh
  (tôn giáo) thế gian
  Vivre dans le siècle
  sống ở thế gian
  aux siècles des siècles
  mãi mãi, đời đời
  le grand siècle
  thế kỷ lớn (thế kỷ 17, Pháp)
  le siècle des lumières
  thế kỷ ánh sáng (thế kỷ 18, Pháp)
  les siècles futurs
  tương lai hậu thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X