• Phó từ

  Avoir vent arrière+ (hàng hải) xuôi gió
  en arrière
  về phía sau
  Aller en arrière
  lùi lại
  Regarder en arrière
  quay nhìn về phía sau; nhìn lại quá khứ
  Renverser la tête en arrière
  ngả đầu ra phía sau
  être en arrière pour ses études
  tụt lại trong học tập
  en arrière de
  ở phía sau
  Un hôpital situé en arrière de la ligne de feu
  bệnh viện nằm ở phía sau hỏa tuyến
  être en arrière de ses camarades
  học tụt lại sau các bạn
  faire marche arrière
  lùi lại, de lại (xe)

  Thán từ

  Cút đi!, tránh xa ra!
  Arrière les médisants!
  đồ nói xấu, cút đi!

  Danh từ giống đực

  đuôi (tàu, xe)
  L'avant et l'arrière d'une voiture
  đầu và đuôi của một chiếc xe
  (thể dục thể thao) hậu vệ
  Hậu phương
  (số nhiều, quân sự) vùng hậu cứ

  Tính từ (không đổi)

  Sau
  Les roues arrière
  các bánh sau
  Les feux arrière d'une auto
  đèn sau của xe ô tô
  La banquette arrière
  băng ghế sau

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X