• Ngoại động từ

  Đổ khuôn đúc
  Mouler une statue
  đúc một pho tượng
  Lấy khuôn, rập khuôn
  Mouler un bas-relief
  rập khuôn một bức chạm nổi thấp
  Sát vào (thân)
  Robe qui moule le corps
  áo dài sát vào thân
  Rèn luyện theo khuôn mẫu
  Mouler le caractère de son fils sur celui d'un militant
  rèn luyện tính tình con mình theo khuôn mẫu một chiến sĩ
  Viết nắn nót
  Mouler son nom
  viết nắn nót tên mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X