• Nội động từ

  (tục) đánh rắm
  Nổ
  Le bois pète dans le feu
  củi nổ trong lửa
  un ballon qui pète
  quả bóng nổ
  Vỡ; gãy; đứt
  La ficelle a pété
  dây đứt
  manger à s'en faire péter la sousventrière
  (thông tục) ăn đến nứt bụng ra
  péter dans la main
  (thân mật) hỏng, thất bại
  péter dans la soie
  ăn mặc diện
  péter plus haut que le cul
  cho mình là trời đất; qúa tự phụ

  Ngoại động từ

  (péter du feu) xem feu
  péter de flammes
  như péter du feu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X