• Danh từ giống đực

  (thông tục) đít
  Donner des coups de pied au cul
  đá đít
  Trôn, đáy (đồ vật)
  Cul de bouteille
  trôn chai
  (thông tục) thằng ngốc
  aller le cul tout nu
  (thông tục) ăn mặc rách rưới
  avoir le cul sur selle
  (thông tục) ngồi ngựa
  avoir le feu au cul
  (thông tục) chạy thật nhanh; vội vàng quá
  avoir quelqu'un dans le cul
  (thông tục) tức giận ai, ghét ai
  baiser lécher le cul à quelqu'un
  (thông tục) xu nịnh ai, bợ đít ai
  casser le cul
  (thông tục) làm cho mệt; quấy rầy
  ce sont deux culs dans une chemise
  (thông tục) đôi bạn thân, đôi bạn nối khố
  cul par-dessus tête
  (thông tục) đít lộn đầu, lộn ngược
  demeurer le cul entre deux selles entre deux selles le cul par terre
  xôi hỏng bỏng không; mất cả chài lẫn chì
  en avoir plein le cul
  (thô tục) chán ngấy
  être comme cul et chemise
  (nghĩa xấu) không rời nhau, nối khố với nhau
  faire cul sec
  (thông tục) uống cạn một hơi
  faire la bouche en cul de poule
  (thông tục) bĩu môi
  l'avoir dans le cul
  (thông tục) thua vãi cứt
  mettre une charrette sur le cul
  (thông tục) để xe chổng gọng
  montrer le cul
  (thân mật) chạy trốn
  péter plus haut que le cul péter
  péter
  saluer à cul ouvert
  (thông tục) chào cúi rạp xuống đất
  se taper le cul par terre
  (thông tục) cười lăn ra
  tirer au cul
  (thông tục) tránh công việc
  tirer au cul levé
  bắn khi mới cất cánh
  tomber sur le cul en être sur le cul en rester sur le cul
  (thông tục) lạ lắm, ngạc nhiên
  trou du cul
  người bé nhỏ; người ngốc
  un cul tout nu un cul nu
  (thông tục) người ăn xin; người khổ sở
  y aller de cul et de tête
  (thông tục) làm cẩu thả
  un faux cul
  kẻ đạo đức rởm
  Tính từ
  (thông tục) ngốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X