• Danh từ giống đực

  Vua
  Prince feudataire
  (sử học) vua chư hầu
  Hoàng thân; vương công
  Người đứng đầu, trùm
  Prince des poètes
  trùm nhà thơ
  Le prince des fous
  (sử học) trùm bọ điên
  en prince
  theo cách đế vương
  être bon prince
  (thân mật) dễ tính; độ lượng
  le fait du prince
  việc làm độc đoán
  princes de l'Eglise
  giáo sĩ cao cấp (giáo chủ hồng y, tổng giám mục, giám mục)
  prince des apôtres
  thánh pi-e
  prince des ténèbres
  qủy Xa Tăng
  prince du sang
  thân vương
  vêtu comme un prince
  ăn mặc sang
  vivre comme un prince
  sống đế vương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X