• Tính từ

  Hợp thức, chính quy
  Procédure régulière
  thủ tục hợp thức
  Armée régulière
  quân đội chính quy
  đều; đều đặn
  Polygone régulier
  hình nhiều cạnh đều, đa giác đều
  Visage régulier
  nét mặt đều đặn
  élève régulier
  học sinh học đều
  Cân đối
  Traits réguliers
  nét mặt cân đối
  Chuyên cần, đúng giờ giấc
  Régulier dans son travail
  đúng giờ giấc trong công việc
  Thường kỳ
  Ligne régulière de transport
  đường vận tải thường kỳ
  (thân mật) đứng đắn
  Régulier en affaires
  kinh doanh đứng đắn
  (ngôn ngữ học) theo quy tắc
  Verbes réguliers
  động từ theo quy tắc
  (tôn giáo) (theo) dòng tu
  Clergé régulier
  giới giáo sĩ dòng tu
  à intervalles réguliers
  đều đặn

  Danh từ giống đực

  Quân chính quy
  (tôn giáo) tu sĩ dòng tu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X