• Danh từ giống đực

  Chuột
  Rat d'égout
  chuột cống
  Rat noir
  chuột nhà
  (thân mật) kẻ hà tiện
  (thân mật) con chuột nhỏ (tiếng âu yếm)
  Viens ici mon petit rat
  con chuột nhỏ của tôi, lại đây
  Học sinh lớp múa (ở Viện nhạc kịch Pa-ri) (cũng petit rat de l'Opéra)
  à bon chat bon rat chat
  chat
  être fait comme un rat
  bị mắc bẫy, bị lừa
  être gueux comme un rat
  nghèo xơ xác
  face de rat
  đồ mặt chuột
  rat de bibliothèque bibliothèque
  bibliothèque
  rat de cave
  (sử học) nhân viên (phòng thuế) khám hầm rượu
  rat d'eau
  chuột đồng
  rat d'église
  kẻ sùng đạo
  rat d'hôtel
  kẻ trộm ở khách sạn
  rat musqué
  chuột hải ly
  rat sauteur
  chuột nhảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X