• Ngoại động từ

  (văn học) rung, lắc, lay
  Secouer un arbre
  rung cây
  Secouer la tête
  lắc đầu
  Secouer quelqu'un pour le réveiller
  lay ai dậy
  Giũ, trút bỏ
  Secouer la poussière
  giũ bụi
  Secouer l'oppression
  trút bỏ sự áp bức
  (thân mật) làm xúc động; giày vò
  Nouvelle qui l'a secoué
  tin làm nó xúc động
  Cette maladie l'a bien secoué
  cái bệnh ấy đã giày vò anh ta nhiều
  (thân mật) mắng, quở trách
  Secouer un écolier paresseux
  quở trách một học sinh lười
  secouer les puces à quelqu'un
  thúc đẩy ai
  secouer ses puces
  quyết định hành động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X