• Phó từ

  Chỉ
  Une couleur seulement
  chỉ một màu
  Mới
  Arrivée seulement le matin
  mới đến buổi sáng
  Ít ra
  Si seulement on profitait de l'expérience
  nếu ít ra người ta lợi dụng được kinh nghiệm
  Nhưng, song
  Il consent seulement il demande des garanties
  nó bằng lòng, song nó đòi có bảo đảm
  non seulement non
  non
  pas seulement
  không có cả đến
  N'avoir pas seulement de quoi payer sa chambre
  �� không có cả đến tiền trả phòng thuê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X