• Tính từ

  Sẵn sàng
  Voilà votre besogne taillé
  việc của anh đã sẵn sàng
  Có đủ sức, có đủ khả năng
  Il n'est pas taillé pour cela
  anh ta không đủ khả năng làm việc đó
  Có thân hình
  Homme bien taillé
  người có thân hình đẹp
  Taillé en Hercule
  có thân hình to lớn như hộ pháp
  Cắt, gọt, đẽo
  Ongles bien taillés
  móng tay gọt khéo
  Cắt, sửa, xén
  Arbre taillé
  cây xén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X