• Tính từ

  Thứ ba
  Le troisième jour
  ngày thứ ba
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) phần ba
  La troisième partie de 21 est 7
  một phần ba của 21 là 7

  Danh từ

  Người thứ ba; cái thứ ba
  Elle est la troisième en classe
  cô ta là người đứng thứ ba trong lớp

  Danh từ giống đực

  Gác ba, tầng bốn
  Tomber du troisième
  ngã từ gác ba xuống

  Danh từ giống cái

  Lớp ba (ở các trường trung học Pháp)
  Il est en troisième
  nó học lớp ba
  Hạng ba
  Billet de troisième
  vé hạng ba
  Tốc độ ba
  Monter une côte en troisième
  lên dốc với tốc độ ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X