• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute atmosphere

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute pressure

  Giải thích VN: Tổng áp suất trên đồng hồ đo áp suất không khí vào thời điểm đo. Thí dụ nếu đồng hồ chỉ 164,5 lbs/in2 (psi) thì áp suất tuyệt đối 164,5+14,7 hay 179,2 [[lbs/in2. ]]

  áp kế (áp suất) tuyệt đối
  absolute pressure manometer
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure gage
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure gauge

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute pressure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X