• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  press fit

  Giải thích VN: Làm cho các bộ phận của cấu trúc khớp kín lại với nhau bằng lực [[ép. ]]

  Giải thích EN: A tight fitting of structural parts made by a press. Also, FORCE FIT.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X