• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  petroleum ether

  Giải thích VN: Hỗn hợp hiđrocacbon dễ cháy thu được bằng cách chưng cất phân đoạn dầu mỏ, thường làm dung [[môi. ]]

  Giải thích EN: A low-boiling, flammable hydrocarbon mixture produced by the fractional distillation of petroleum; used as a solvent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X