• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum lamp
  vacuum tube
  bộ dao động đèn chân không
  vacuum tube oscillator
  bộ khuếch đại đèn chân không
  vacuum tube amplifier
  bộ điều biến đèn chân không
  vacuum tube modulator
  máy phát đèn chân không
  vacuum-tube transmitter
  vôn kế dùng đèn chân không
  vacuum tube voltmeter
  đèn chân không cao
  hard-vacuum tube
  đèn chân không cao
  high-vacuum tube
  vacuum valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X