• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  photocell
  photoelectric cell (PEO)
  photoelectric tube
  photosentive tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X