• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydraulic packing

  Giải thích VN: Các nguyên vật liệu được đóng gói thể tự xiết chặt dưới ảnh hưởng của áp suất chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: Packing material that becomes self-tightening under the influence of fluid pressure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X