• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  terminal

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abacus
  cap
  capital

  Giải thích VN: Bộ phận cao nhất của cột hoặc trụ bổ tường, hoàn thành trục mang cấu trúc [[cột. ]]

  Giải thích EN: The topmost member of a column or pilaster, crowning the shaft and carrying the entablature.

  chapiter
  column head
  entablature
  head
  pier head
  stanchion cap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X