• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  isometry
  ánh xạ đẳng cự
  isometry, isometric mapping

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  isometric
  ánh xạ đẳng cự
  isometric mapping
  ánh xạ đẳng cự
  isometry, isometric mapping
  bản vẽ đẳng cự
  isometric drawing
  các đường không đẳng cự
  non-isometric lines
  không gian đẳng cự
  isometric space
  lực đẳng cự
  isometric force
  lưới trực giao đẳng cự
  isometric orthogonal net
  mặt đẳng cự
  isometric surface
  phép biến đổi đẳng cự
  isometric transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  isometric view
  phép chiếu đẳng cự
  isometric projection
  phép chiếu đẳng cự
  isometric view
  sự chiếu đẳng cự
  isometric projection
  sự co đẳng cự
  isometric contraction
  tham số đẳng cự
  isometric parameter
  tương ứng đẳng cự
  isometric correspondence
  vẽ đẳng cự
  isometric drawing
  đường đẳng cự
  isometric line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X