• Thông dụng

  Able possible
  Không làm đặng
  To be unable to do (some job..)
  In order to, in order that, for..to
  Mở rộng sản suất nâng cao năng suất đặng cho nước nhà trở thành giàu mạnh
  To expand production and increase productivity in prder that our country becomes prosperous and strong (for our country to become prosperous and strong)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X