• Thông dụng

  Period.
  Tập san xuất bản định kỳ
  A periodical magazine.
  Sốt định kỳ
  Recurrent (relapsing) fever.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed period
  periodic
  bảo dưỡng định kỳ
  periodic maintenance
  duy tu định kỳ
  periodic maintenance
  kiểm tra định kỳ
  periodic check
  sự bảo quản định kỳ
  periodic maintenance
  sự kiểm tra định kỳ
  periodic check
  sự lấy mẫu định kỳ
  periodic sample
  sửa chữa định kỳ
  periodic repair

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  at fixed period
  recurring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X