• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  performance curve

  Giải thích VN: Một đồ thị thể hiện tác dụng của thiết bị đang hoạt động dưới các điều kiện vận hành khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A graph showing the effectiveness of rotating equipment under a variety of operating conditions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X